دانلود رزومه آموزشی - پژوهشی  [PDF]

 

رزومه آموزشی و پژوهشی

 

مشخصات فردی  

 

نام و نام  خانوادگی: نوذر قنبری

سال تولد:   1351

سطح تحصیلات: دکترای جغرافیا  

پست الکترونیکی:   n.ghanbari@iauksh.ac.ir

 

سوابق تحصیلی :

 

 

·       کارشناسی جغرافیا از دانشگاه پیام نور اسلام آباد غرب در سال 1374

·       کارشناسی ارشد جغرافیا از علوم وتحقیقات تهران در سال 1378

·       دکترای تخصصی جغرافیا از علوم وتحقیقات تهران در سال 1383

 

 

سوابق اجرایی :

 

·       کارشناس دفتر مطالعات منطقه ای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه ( 78 تا 79 )

·       سرپرست دفتر مطالعات منطقه ای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه ( 79 تا 82 )

·       مدیر گروه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه ( 82 تا 85  )

·       معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه ( 85 تا 87 )

·       عضو هيأت اجرايي جذب هيأت علمی استان کرمانشاه (87 تا 88 )

·       دبیر منطقه یازده دانشگاه آزاد اسلامی( 88 تا 89 )

·       رئيس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه ( از 89  تا 91 )

 

 

 جوایز و موفقیتهای علمی :

 

·       پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در سال 86

·       پژوهشگر برتر  دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در سال 87

·       پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در سال 88

 

 

طرح های پژوهشی :

 

 

·      مطالعات اجتمای نیمه تفصیلی روستای تپه کوئیک شهرستان روانسر( خارج از دانشگاه ، 1375)

·      ارزیابی ، جمع بندی و با هم بینی مطالعات جامع زیست بوم ایل کلهر فاز 1و2 ( خارج از دانشگاه ، 1378)

·      استعداد سنجی روستاهای شهرستان پاوه جهت استقرار صنایع روستایی( خارج از دانشگاه ، 1380)

·      استعداد سنجی روستاهای شهرستان جوانرود جهت استقرار صنایع روستایی( خارج از دانشگاه ، 1380)

·      استعداد سنجی روستاهای شهرستان گیلانغرب جهت استقرار صنایع روستایی( خارج از دانشگاه ، 1380)

·      استعداد سنجی روستاهای شهرستان سرپل ذهاب جهت استقرار صنایع روستایی( خارج از دانشگاه ، 1380)

·      استعداد سنجی روستاهای شهرستان قصرشیرین جهت استقرار صنایع روستایی( خارج از دانشگاه ، 1380)

·      مطالعات مسکن طرح توانمند سازی محلات حاشیه نشین شهر کرمانشاه( خارج از دانشگاه ، 1382)

·      مطالعات جمعیت طرح توانمند سازی محلات حاشیه نشین شهر کرمانشاه( خارج از دانشگاه ، 1382)

·      مطالعات جمعیت و اجتماعی – فرهنگی طرح جامع گردشگری استان کرمانشاه( خارج از دانشگاه ، 1382)

·      مطالعات جغرافیای طبیعی و انسانی طرح جامع گردشگری استان کرمانشاه( خارج از دانشگاه ، 1382)

·      طرح ساماندهی فضا و سکونت گاههای روستایی شهرستان هرسین( خارج از دانشگاه ، 1383)

·      طرح ساماندهی فضا و سکونت گاههای روستایی شهرستان سنقر( خارج از دانشگاه ، 1383)

·      طرح ساماندهی فضا و سکونت گاههای روستایی شهرستان پاوه( خارج از دانشگاه ، 1383)

·      طرح ساماندهی فضا و سکونت گاههای روستایی شهرستان جوانرود( خارج از دانشگاه ، 1383)

·      طرح هادی روستای بیوند سفلی شهرستان جوانرود( خارج از دانشگاه ، 1383)

·      طرح هادی روستای کوئیک حسن شهرستان جوانرود( خارج از دانشگاه ، 1383)

·      راهکارهای توسعه صنعت توریسم و نقش آن در ایجاد اشتغال در استان کرمانشاه( خارج از دانشگاه ، 1383)

·      مطالعه سینوپتیکی آماری خشکسالی ها و ترسالی های فراگیر در سواحل جنوبی دریای خزر ( داخل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه )

 

 

 مقالات علمی – پژوهشی   :

·      گردشگری روستایی ؛ نمونه ای از برنامه ریزی ناحیه ای در تایوان ( ترجمه ) ، در سال 1383

·      پویایی شناسی بنیانهای جغرافیایی در چشم اندازهای روستایی ( مطالعه موردی ؛ دهستانهای شیوه سر ، گواورو دینور در استان کرمانشاه ) در سال 1384

·      مطالعه اثرات نوسان اطلس شمالی بر رژیم بارش و دمای سواحل جنوبی دریای خزر ، در سال 1387

·      مطالعه سینوپتیکی – آماری خشکسالی ها و تسالی های فراگیر در سواحل دریای خزر ، در سال 1386

 

   مقالات ارائه شده در همایش ها   :

·      پویایی شناسی سیستم جامعه عشایری ایران در راستای توسعه پایدار ( همایش ملی ، 1383)

·      خشکسالی و فرایندهای مدیریتی و برنامه ریزی آن ( همایش منطقه ای ، 1386)

·      مدیریت بحران های طبیعی با تأکید بر سیل در ایران ( همایش ملی ، 1387)

 

 

تألیف کتاب :

·      مقدمه ای بر اقتصاد روستایی ایران ، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه ، 1385

·      واژه نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی ، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه ، 1387

·      مدیریت روستایی در ایران ، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه ،1387

 

 ارزیابی ها و داوری ها:

·     

          لودگی بصری در شهر کرمانشاه ( داور طرح ، 1383)

·      بررسی پراکندگی فضایی پارکها و تحلیل عملکرد فضای سبز شهر ایلام  ( داور طرح ، 1384)

·      مطالعه پتانسیل ها و زیر ساخت ها و تهیه نقشه ژئوتوریسم منطقه سقز در سیستم GIS ( داور طرح ، 1388 )

 

 

مشاوره و راهنمایی :

 

 

·      تأثیرات گردشگری در اقتصاد روستایی سراب نیلوفر شهرستان کرمانشاه ( شهید بهشتی تهران ، مشاور )

·      بررسی کمی و کیفی مسکن در شهرستان کرمانشاه ( دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر ، مشاور )

·      پروژه نهایی بیش از 60 مورد ( دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه ، راهنما )

 

 صلاحیت های فنی و مشاوره ای :

 

 

·      تهیه طرح های سازماندهی فضا و سکونت گاههای روستایی  ( دفتر مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، 1383 )

·      مشاور حقیقی پایه 3 رشته " مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی" ( سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه ، 1385 )