امکان ثبت نام بدون آزمون مقاطع کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته در سازمان (www.azmoon.org) مجدداً میسر می باشد.

بدینوسیله به اطلاع  پذیرفته شدگان با کنکور  ترم های گذشته (و بدون کنکور  افرادی که در سایت سازمانwww.azmoon.org   )  ثبت نام نموده اندجهت ثبت نام حضوری و قطعی

به وب سایت آموزش  منوی ثبت نام ورودی های جدید مراجعه نمایند یا روی عکس زیر کلیک نمایید.