دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
 
 

 

 

 

اطلاعات مورد نیاز مصاحبه دوره دکتری سال 96

دریافت فرم اطلاعات اولیه داوطلبان دعوت شده به مصاحبه دوره دکتری تخصصی سال 96

 

مبلغ فیش واریزی هزینه مصاحبه دکتری

 

توجه :

به اطلاع داوطلبانی که از فرایند مصاحبه دکترای تخصصی استان کرمانشاه جا مانده اند می رساند جهت رفاه حال این عزیزان روزهای جمعه و شنبه 13و 14 مرداد ماه از ساعت 8 صبح تا 12/30 به عنوان فرصت مجدد جهت مصاحبه در نظر گرفته شد.

مکان مصاحبه : دانشگاه آزاداسلامی واحد کرمانشاه دانشکده فنی و مهندسی