اطلاعات مورد نیاز مصاحبه دوره دکتری سال 97

آزمون شفاهی دکترای 1397 دانشگاه آزاد اسلامی

 

واحد های ایلام، الیگودرز، بروجرد، خرم آباد، سنندج، دورود و کرمانشاه

 

قابل توجه داوطلبان دوره دکترای تخصصی سال 1397 که یکی از واحد ها یا مراکز واحد های ایلام، الیگودرز، بروجرد، خرم آباد، سنندج، دورود و کرمانشاه

 را به عنوان محل تحصیل انتخاب کرده اند.

 

    * تاریخ مصاحبه متاخرین داوطلبان دکتری تخصصی سال 97  ********

   * دانلود فرم اطلاعات دعوت شده به مصاحبه دکتری

   * زمانبندی مصاحبه به تفکیک گروه آموزشی( اصلاحیه )

   *مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مصاحبه

   *اسامی داوطلبین دکترای 97 و زمان مصاحبه