مركز سنقر و كليائي مركز روانسر

 
نام واحد یا مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
دانشکده فنی و حرفه ای سما کرمانشاه
دانشگاه آزاد اسلامی مرکز روانسر
دانشگاه آزاد اسلامی مرکز گیلانغرب
دانشگاه آزاد اسلامی مرکز قصر شیرین
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غرب
دانشکده فنی و حرفه ای سما اسلام آباد غرب
دانشگاه آزاد اسلامی مرکز هرسین
دانشگاه آزاد اسلامی واحد صحنه
دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سنقر و کلیایی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور
دانشکده فنی و حرفه ای سما سرپل ذهاب